Програма з дисципліни «Російська мова»

Главная страница
Контакты

    Главная страницаПрограма з дисципліни «Російська мова»страница1/3
Дата19.08.2017
Размер0.52 Mb.
ТипПрограма


  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник першого проректора

___________ (О. М. Кузьменко)

«____» ____________2012 р.

Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А
з дисципліни «Російська мова»
для іноземних студентів
Кафедра іноземних мов

1. НОРМАТИВНІ ДАНІ З ДИСЦИПЛІНИСеместр 1

Семестр 2

Характеристика дисципліни

Кількість годин

104

108

Цикл: гуманітарні дис-ципліни

Кількість залікових кредитів (ECTS)

4

4

Форма навчання: денна


Аудиторних занять

68

пз

72

пз


68
72

Курс: ІІІ

Самостійна робота

34

36
Форма контролю
Залік

Семестр: 5, 6

Навчальний графік з дисципліни«Російська мова»
осінній семестр


ВИДИ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Лекції

обсяг, год

Лаборат. роботи

обсяг,

год


Практичні заняття

обсяг,

год


4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Самост.

робота


студентів

обсяг, год

Точка контролю


+
+Курсовий проект

консуль тація

точка

контрол


ю

Консультації

Строки проведення заліків, іспитів


весняний семестр


ВИДИ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІВИДИ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ
ВИДИ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ
НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ
ВИДИ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Лекції

обсяг,

год


Лаборат. роботи

обсяг, год

Практичні заняття

обсяг, год

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Самост.

робота


студентів

обсяг, год

Точка контролю+

+

Курсовий проект

консуль тація

точка

контрол


ю

Консультації

Строки проведення заліків, іспитів
зал  1   2   3

  • Російська мова
  • Точка контролю