Експлуатація (монтаж, сервіс, демонтаж) ДКН

Главная страница
Контакты

    Главная страницаЕксплуатація (монтаж, сервіс, демонтаж) ДКНстраница11/13
Дата19.08.2017
Размер1.54 Mb.
ТипГлава


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

29.2. Експлуатація (монтаж, сервіс, демонтаж) ДКН

Умови безпечного використання надґрунтових доріг визначаються наявністю та конструкцією аварійної (парашутної) системи, яка може бути зосередженою (розташованою на одному гальмівному возику) або розподіленою (розташованою на двох або кількох гальмівних возиках). Функції гальмівних возиків можуть виконувати буксировочні возики та пасажирські вагонетки з парашутами.

До вступу у експлуатацію кожна надґрунтова дорога повинна бути випробувана згідно з вимогами експлуатаційної документації.

Прийом у експлуатацію вантажолюдської надґрунтової дороги оформлюється актом комісії, яка призначається директором шахти.

До складу комісії повинні включатися (за погодженням) представники місцевих органів технічної інспекції профспілки та Держнаглядохоронпраці України.

Гірничотехнічні умови застосування повинні погоджуватися з вимогами експлуатаційної документації. При цьому надґрунтові дороги можуть розташовуватися в окремих виробках або у виробках з конвеєрами.

В окремих випадках по узгодженню з Мак НДІ та з дозволу органів Держнаглядохоронпраці України дозволяється паралельна установка в одній виробці двох надґрунтових доріг. Причому, якщо вони обладнані зосередженою парашутною системою, максимальний ухил рейкового шляху не повинен перевищувати 0,050.

Зазори у виробках, що обладнані надґрунтовими дорогами, повинні прийматися згідно з вимогами "Правил безпеки у вугільних шахтах" для рейкового транспорту. При цьому проходи для людей у конвеєризованих виробках незалежно від кута нахилу повинні улаштовуватися між рухомим составом та кріпленням виробки. Забороняється розташовувати тяговий канат у проходах, що призначаються для переміщення людей.

У обладнаних надґрунтовими дорогами конвеєризованих виробках допускається місцеве зменшення зазорів між найбільш виступаючими кромками габаритів рухомого составу дороги та конвеєра до 0,25 м у місцях перевантаження гірничої маси з конвеєра на конвеєр, розташування проміжних приладів та влаштування площадок посадки та сходу людей (вантажолюдських конвеєрах). Вказані місця повинні огороджуватися попереджувальними знаками.

У виробках, що мають ухил шляху більше 0,005 можуть працювати тільки дороги, які обладнані парашутною системою. У виробках із знакозмінним профілем, що мають ділянки зі зворотним ухилом більше двох довжин состава, повинні застосовуватися дороги, обладнані парашутною системою двобічної дії.

Похилі виробки, у яких улаштовані надґрунтові дороги з зосередженою парашутною системою, повинні бути обладнані запобіжними бар'єрами згідно з вимогами ПВ для кінцевої канатної відкатки.

У місцях посадки людей на рухомий состав вантажолюдських доріг повинні влаштовуватися посадочні площадки з проходом шириною не менше їм з боку посадки.

До управління надґрунтовою дорогою допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, мають посвідчення на право управлінням дорогою та призначені наказом по шахті.

Перевезення людей та вантажів надґрунтовими дорогами у конвеєризованих виробках під час роботи конвеєра дозволяється при кутах нахилу виробки не більше 10°. За умовою обладнання конвеєра ловителями стрічки допускається перевезення вантажів при працюючому конвеєрі у виробках з кутом нахилу до 18°.

У всіх інших випадках одночасна робота дороги та конвеєра не дозволяється, при цьому повинна бути передбачена блокировка, яка перешкоджає можливості такої роботи.

При перевезенні людей конвеєром, а також при обслуговуванні та ремонті конвеєра, надґрунтова дорога у цій виробці повинна бути зупинена, а лінія управління нею -заблокована.

При формуванні составів надґрунтових доріг з розподіленою парашутною системою пасажирські та вантажні вагонетки і платформи повинні розташовуватися між гальмівними возиками.

Виробка та рухомий состав ґрунтових доріг повинні бути обладнані засобами сигналізації та знаками безпеки у відповідності з "Єдиними вимогами до сигналів і знаків безпеки у підземних виробках та на шахтному транспорті вугільних та сланцевих шахт".

Тягові канати вантажолюдських надґрунтових доріг повинні мати під час введення у експлуатацію запас міцності не нижче:

6-ти кратного у режимі перевезення людей;

5-ти кратного у режимі перевезення вантажів;

Тягові канати вантажних надґрунтових доріг повинні мати запас міцності не нижче 5 -кратного.

Запас міцності каната визначається відносно розрахункового статичного навантаження 8, яке слід розрахувати по формулі:

для нижнього розташування приводу,

для верхнього розташування приводу,

де: – максимальна маса вантажного (пасажирського) состава дороги, – найбільший кут нахилу виробки, – середньозважений кут нахилу, – довжина однієї гілки тягового каната, лінійна маса каната, – маса натяжного вантажу у збігаючій зі шківа гілці каната.

Фактичний запас міцності каната визначається за формулою:

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13