Жалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары

Главная страница
Контакты

    Главная страницаЖалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыстраница11/18
Дата06.01.2017
Размер2.76 Mb.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


ГЕОМЕТРИЯ

10-сынып

жаратылыстану-математика бағыты

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)Оқу материалының мазмұны

Сағат саны

1. 9-сынып геометрия курсын қайталау

4

2. Стереометрия аксиомалары

4

1.

Стереометрияның негізгі ұғымдары мен аксиомалары.

2

2.

Аксиомалардың салдарлары. Кеңістіктегі нүктелер, түзулер және жазықтықтар. Нүктелер мен түзулердің жазықтықтарға тиістілігі туралы түсінік.

2

3. Түзулер мен жазықтықтардың параллельдігі

15

1.

Кеңістіктегі екі түзудің өзара орналасуы: қиылысқан, параллель және айқас түзулер. Кеңістіктегі параллель түзулердің қасиеттері.

1

2.

Айқас түзулердің белгісі.

1

3.

Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы: қиылысқан және параллель түзу мен жазықтық. Түзу мен жазықтықтың параллельдік белгісі.

2

4.

Екі жазықтықтың өзара орналасуы: қиылысқан және параллель жазықтықтар. Жазықтықтардың параллельдік белгісі. Параллель жазықтықтардың қасиеттері.

3

5.

1-бақылау жұмысы.

1

6.

Параллель проекциялау, оның қасиеттері.

2

7.

Кеңістіктік фигуралардың жазықтықтағы кескіндері.

2

8.

Призмалар мен пирамидалардың жазықтықпен қималарын салу.

2

9.

2-бақылау жұмысы.

1

4. Түзулер мен жазықтықтардың перпендикулярлығы

18

1.

Кеңістіктегі түзулердің арасындағы бұрыш. Түзулердің перпендикулярлығы.

1

2.

Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлық белгісі.

2

3.

Перпендикуляр түзу мен жазықтықтың қасиеттері.

1

4.

Жазықтыққа түсірілген перпендикуляр және көлбеу, көлбеудің жазықтықтағы проекциясы. Үш перпендикуляр туралы теорема.

2

5.

Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық. Параллель түзулер мен жазықтықтардың арақашықтығы.

2

6.

Айқас түзулердің арақашықтығы.

1

7.

3-бақылау жұмысы.

1

8.

Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш.

2

9.

Екіжақты бұрыш. Екі жазықтықтың арасындағы бұрыш.

1

10.

Перпендикуляр жазықтықтар. Екі жазықтықтың перпендикулярлық белгісі.

2

11.

Түзулер мен жазықтықтардың өзара орналасуына арналған практикалық мазмұнды есептер.

2

12.

4-бақылау жұмысы.

1

5. Кеңістіктегі координаталар және векторлар

17

1.

Кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі. Кесіндінің ортасының координаталары. Екі нүктенің арақашықтығы.

2

2.

Кеңістіктік геометриялық фигуралардың теңдеулермен және теңсіздіктермен берілуі. Жазықтықтың теңдеуі.

3

3.

5-бақылау жұмысы.

1

4.

Кеңістіктегі векторлар. Компланар және компланар емес векторлар. Векторды үш компланар емес векторлар бойынша жіктеу.

3

5.

Кеңістіктегі вектордың координаталары. Координаталары берілген векторларға амалдар қолдану.

2

6.

Координаталары берілген векторлардың скалярлық көбейтіндісі. Векторлардың скалярлық көбейтіндісінің қасиеттері.

2

7.

Есептерді шешуде векторларды қолдану.

3

8.

6-бақылау жұмысы.

1

6. Қайталау. Есептер шығару

8
Қорытынды бақылау жұмысы.

2


ГЕОМЕТРИЯ

11-сынып

жаратылыстану-математика бағыты(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)
Оқу материалының мазмұны

Сағат саны

1. 10-сынып геометрия курсын қайталау

2

2. Көпжақтар

21

1.

Көпжақты бұрыш туралы ұғым. Үшжақты бұрыш.

1

2.

Геометриялық дене туралы ұғым. Көпжақтар.

1

3.

Призма, оның элементтері. Тік және дұрыс призмалар.

2

4.

Параллелепипед: тік, тікбұрышты, куб. Параллелепипедтің қасиеттері.

2

5.

Призманың жазбасы. Призманың бетінің ауданы.

2

6.

Пирамида және оның элементтері. Дұрыс пирамида.

2

7.

Қиық пирамида.

2

8.

Пирамиданың жазбасы. Пирамиданың және қиық пирамиданың бетінің ауданы.

2

9.

Кеңістіктегі қозғалыстар туралы түсінік: нүктеге, түзуге, жазықтыққа қатысты симметриялар.

2

10.

Кубтың, параллелепипедтің, призманың және пирамиданың симметриялары.

1

11.

Көпжақтардың жазықтықпен қималары (өлшеу есептері).

2

12.

Дұрыс көпжақтар. Бізді қоршаған әлемдегі көпжақтар.

1

13.

1-бақылау жұмысы.

1

3. Айналу денелері

19

1.

Айналу фигуралары. Тік дөңгелек цилиндр, оның элементтері. Цилиндрдің жазықтықпен қималары.

1

2.

Цилиндрдің жазбасы. Цилиндрдің бетінің ауданы.

1

3.

Призмаға іштей және сырттай сызылған цилиндрлер.

2

4.

Тік дөңгелек конус, оның элементтері. Конустың жазықтықпен қималары.

1

5.

Конустың жазбасы. Конустың бетінің ауданы.

1

6.

Пирамидаға іштей және сырттай сызылған конустар.

2

7.

Қиық конус және оның бетінің ауданы.

2

8.

Сфера және шар. Сфераның теңдеуі.

1

9.

Шардың және сфераның жазықтықпен қимасы.

1

10.

Сфераға жанама жазықтық, оның қасиеттері.

1

11.

Шар секторы және шар сегменті.

1

12.

Көпжаққа іштей және сырттай сызылған сфералар.

1

13.

Шардың және оның бөліктерінің бетінің ауданы.

1

14.

Цилиндрдің, конустың, шардың және оның бөліктерінің бетінің ауданын табуға арналған практикалық мазмұнды есептер.

2

15.

2-бақылау жұмысы.

1

4. Денелердің көлемдері

18

1.

Денелердің көлемдерінің жалпы қасиеттері. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі.

2

2.

Призманың көлемі.

2

3.

Пирамиданың көлемі.

2

4.

Кеңістіктік фигуралардың ұқсастығы. Ұқсас фигуралардың көлемдері.

2

5.

Цилиндрдің және конустың көлемдері.

2

6.

Шардың және оның бөліктерінің көлемі.

2

7.

Геометриялық фигуралардың комбинациясына арналған есептер.

3

8.

Кеңістіктік денелердің көлемдерін табуға арналған практикалық мазмұнды есептер.

2

9.

3-бақылау жұмысы.

1

5. Қайталау. Есептер шығару

6
Қорытынды бақылау жұмысы.

2ИНФОРМАТИКА

жаратылыстану-математика бағыты10-сынып
Тақырыптар атауы

Сағат саны

1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.

1

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (2 сағат)

2

Әлемнің ақпараттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар.

1

3

Практикалық жұмыс. Білім беру ақпараттық ресурстары

1

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)

4

Программалаудың даму тарихы. Программалық қамтамасыз етудің даму үрдісі

1

5

Құрылымдық, модульдық, объектілі-бағдарлы және визуалды программалау

1

Алгоритмдеу және программалау (17 сағат)

6

Визуалды программалаудың ортасы. Қосымшаларды құрастырудың кіріктірілген ортасы

1

8-9

Процедуралар және функциялар

2

10-11

Терезелер, пішіндер және объектілер, оқиға және әдістер

2

12-13

Жобаның интерфейсін құру

2

14-15

Қадамдап бөлу

2

16-17

Графикалық әдістер мен процедуралар

2

18-19

Объектілерді енгізу

2

20-21

Анимация, мультимедиа

2

22

Тексеру жұмысы

1

Ақпараттық технологиялар (8 сағат)

23

3D-модельдеу және анимация. Виртуалдылық шынайы әлемді танып білу тәсілдерінің бірі

1

24

3D-кеңістігінің бағдарына кіріспе

1

25

Орнын ауыстыру және өзгерту

1

26

Программа интерфейсі

1

27

Объектілер, сығып шығару, бөлімшелер (subdivide), программада Булева операциялары, модификаторлар

1

28

Mirror – айналық бейнелеу, программада объектілерді тегістеу

1

29

Материалды қосу, материал қасиеті. Blender-дегі текстура, Blender-дегі материалдар, дәл өлшемдер бойынша объектілер құру

1

30

Практикалық жұмыс.

1

31-34

Жобалық іс-әрекет

4


ИНФОРМАТИКА

жаратылыстану-математика бағыты11 сынып
Тақырыптар атауы

Сағат саны

1

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру.

1

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат)

2

Ақпараттарды өңдеу, ақпаратты іздеу және таңдау, іздеу әдісі, таңдау критериясы.

1

3

Сараптама жүйесі, жасанды интеллект

1

4

Практикалық жұмыс
Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)

5

Қазіргі заман бағдарламалық қамтамасыз етуге шолу. Программалық қамтамасыз етуді орнату және жою

1

6

Операциялық жүйенің параметрлерін баптау және қалпына келтіру.

1

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (21 сағат)

7

Деректер қоры (кестелік, иерархиялық, желілік)

1

8

Реляциалық деректер қоры, деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ). ДҚБЖ программасының интерфейсі

1

9-10

Кестелік деректер қорын ұйымдастыру. Сұрыптау. Сүзгіш

2

11

ДҚБЖ пішіндер құру

1

12

Сұраныс пен есептерді ұйымдастыру

1

13-14

Көп кестелік деректер қорында кестелерді байланыстыру

2

15

Жобалар құру

1

16

Жобаларды қорғау

1

17

Желілік технологиялар, байланыс каналдары және олардың негізгі мінездемелері. Жергілікті желіні баптау, интернетте мекен жайлық. Алмастыру хаттамалары, tcp/ip деректерін жіберу хаттамасы

1

18

Желілік этикет. Ақпаратпен жұмыс істеу саласында Қазақстан Республикасының заңнамасы

1

19

Электрондық желілерде тасу барысында ақпаратты сақтау тәсілдері мен қағидалары

1

20

Жобаларды дайындау

1

21

Жобаларды қорғау

1

22

html-программалау, интернет үшін ақпараттық объектілерді құру құралдары. Web-беттер және сайттар

1

23

Тэгтер, атрибуттар, мәтінді пішімдеу, тізімдер

1

24

Web-бетте графиканы орналастыру, түстер

1

25-26

Кестелер, күрделі кестелер құру

2

27

Web-беттегі гиперсілтемелер

1

28

Мультимедиа элементтері.

1

29-30

Web-беттегі пішіндер

2

31

Web-сайтты тестілеу, жариялау, сүйемелдеу

1

32

Жобаларды дайындау
33

Жобаларды қорғау
34

Резерв

4Каталог: download -> version
version -> Пояснительная записка к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности (7 класс)
version -> Пояснительная записка «Безопасность жизнедеятельности»
version -> Реферат по этнологии: Брачные традиции народов мира. Работу студентка 42 а группы Романцова Галина
version -> Реферат по химии «Жиры, белки, углеводы». ученица 12 класса Линченкова Алина
version -> Реферат Идеи Просвещения в творчестве Уильяма Хогарта
version -> Зигмунд Фрейд Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии
version -> Виталий Петрович Леонтьев Знакомства и общение в Интернете Виталий Леонтьев Знакомства и общение в Интернете
version -> Публичный отчет по итогам работы за 2013 2014 учебный год Общая характеристика образовательного учреждения
version -> Руководство по учебной дисциплине судебная медицина для бакалавров по направлению подготовки 030900 Профиль «уголовно-правовой»
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

 • 1. 9-сынып геометрия курсын қайталау 4 2. Стереометрия аксиомалары
 • 3. Түзулер мен жазықтықтардың параллельдігі 15
 • 4. Түзулер мен жазықтықтардың перпендикулярлығы 18
 • 5. Кеңістіктегі координаталар және векторлар 17
 • 6. Қайталау. Есептер шығару 8
 • ГЕОМЕТРИ Я 1 1 -сынып
 • 1. 10-сынып геометрия курсын қайталау 2 2. Көпжақтар
 • 3. Айналу денелері 19
 • 4. Денелердің көлемдері 18
 • 5. Қайталау. Есептер шығару 6
 • Ақпарат және ақпараттық үдерістер (2 сағат)
 • Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат)
 • Алгоритмдеу және программалау (17 сағат)
 • Ақпараттық технологиялар (8 сағат)
 • Жобалық іс-әрекет 4 ИНФОРМАТИКА
 • Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат)
 • Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (21 сағат)