Жалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары

Главная страница
Контакты

    Главная страницаЖалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыстраница10/18
Дата06.01.2017
Размер2.76 Mb.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


Уақыт қоры – 3 сағат

АЛГЕБРА ЖӘНЕ АНАЛИЗ БАСТАМАЛАРЫ

10-сынып

жаратылыстану-математика бағыты(барлығы 102 сағ, аптасына 3 сағ)
Тақырыптың атауы

Сағат саны

7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау

6 сағ

І тарау. Функция, оның қасиеттері және графигі

15 сағФункция және оның берілу тәсілдері

3Функция графигін қарапайым түрлендірулер

4Функцияның қасиеттері

3Функцияны зерттеу

31-бақылау жұмысы

1Қосымша сағат

1

ІІ тарау. Тригонометриялық функциялар

10 сағТригонометриялық функциялардың қасиеттері мен графиктері

4Кері тригонометриялық функциялар

3
2-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

2

ІІІ тарау. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер

15 сағҚарапайым тригонометриялық теңдеулер және олардың шешімдері

3Тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдері және олардың жүйесі

5Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу

4
3-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

2

ІV тарау. Туынды

22 сағФункцияның нүктедегі шегі және үзіліссіздігі

2Туындының анықтамасы

2Туындыны табу ережелері

4Туындының геометриялық және физикалық мағынасы. Функцияның графигіне жүргізілген жанама

3
4-бақылау жұмысы

1Күрделі функцияның туындысы

2Тригонометриялық функциялардың туындысы

3Кері тригонометриялық функциялардың туындысы

2Жуықтап есептеулер

1
5-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

2

V тарау. Туындыны қолдану

16 сағФункцияның өсу және кему белгілері

3Функцияның сындық нүктелері және экстремумдары

3Туындының көмегімен функцияны зерртеу және графигін салу

4Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері

4
6-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

1

VІ тарау. Комбинаторика және Ньютон бином

6 сағКомбинаториканың негізгі элементтері

2Ньютон биномы

2Оқиғаның ықтималдығын есептеуде комбинаторика мен Ньютон биномын қолдану

2

10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау

12 сағ

Барлығы

102 сағ


АЛГЕБРА ЖӘНЕ АНАЛИЗ БАСТАМАЛАРЫ

11-сынып

жаратылыстану-математика бағыты(барлығы 102 сағ, аптасына 3 сағ)
Тақырыптың атауы

Сағат саны

10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау

6 сағ

І тарау. Алғашқы функция және интеграл

13 сағ

1.

Алғашқы функция және анықталмаған интеграл

2

2.

Қисықсызықты трапеция және оның ауданы

2

3.

Анықталған интеграл. Ньютон – Лейбниц формуласы

4

4.

Жазық фигураның ауданын және дененің көлемін анықталған интегралдың көмегімен есептеу

3
1-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

1

ІІ тарау. Дәреже және түбір. Дәрежелік функция

23 сағ

5.

n – ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері

4

6.

Иррационал теңдеулер

4

7.

Рационал көрсеткішті дәреже

3

8.

Иррационал өрнектерді түрлендіру

4

9.

Дәрежелік функция, оның қасиеттері және графигі

3

10.

Нақты көрсеткіштік дәрежелік функцияны дифференциалдау және интегралдау

2
2-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

2

ІІІ тарау. Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар

9 сағ

11.

Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі

2

12.

Логарифм және оның қасиеттері

3

13.

Логарифмдік функция, оның қасиеттері және графигі

2
3-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

1

ІV тарау. Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер

19 сағ

14.

Көрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері

4

15.

Көрсеткіштік теңсіздіктер

4

16.

Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері

4

17.

Логарифмдік теңсіздіктер

4

18.

Көрсеткіштік және логарифмдік функцияларды дифференциалдау және интегралдау

1
4-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

1

V тарау. Теңдеулер және теңсіздіктер, теңдеулер және теңсіздіктер жүйелері

14 сағ

19.

Теңдеулер және олардың жүйелерін шешудің жалпы тәсілдері

3

20.

Теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешудің жалпы тәсілдері

3

21.

Айнымаласы модуль таңбасының ішінде берілген теңдеулер мен теңсіздіктер

3

22.

Параметрлері бар теңдеулер мен теңсіздіктер

3
5-бақылау жұмысы

1
Қосымша сағат

1

VІ тарау. Ықтималдық

6 сағ

23.

Ықтималдықтарды қосу және көбейту

3

24.

Кездейсоқ оқиға. Таңдау тәсілінің элементтері

3

10-11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау

12 сағ

Барлығы

102 сағ

Каталог: download -> version
version -> Пояснительная записка к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности (7 класс)
version -> Пояснительная записка «Безопасность жизнедеятельности»
version -> Реферат по этнологии: Брачные традиции народов мира. Работу студентка 42 а группы Романцова Галина
version -> Реферат по химии «Жиры, белки, углеводы». ученица 12 класса Линченкова Алина
version -> Реферат Идеи Просвещения в творчестве Уильяма Хогарта
version -> Зигмунд Фрейд Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии
version -> Виталий Петрович Леонтьев Знакомства и общение в Интернете Виталий Леонтьев Знакомства и общение в Интернете
version -> Публичный отчет по итогам работы за 2013 2014 учебный год Общая характеристика образовательного учреждения
version -> Руководство по учебной дисциплине судебная медицина для бакалавров по направлению подготовки 030900 Профиль «уголовно-правовой»
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

 • Тақырыптың атауы Сағат саны 7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау
 • ІІ тарау . Тригонометриялық функциялар 10 сағ
 • ІІІ тарау . Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер 15 сағ
 • ІV тарау . Туынды 22 сағ
 • V тарау . Туындыны қолдану 16 сағ
 • V І тарау . Комбинаторика және Ньютон бином 6 сағ
 • 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау 12 сағ
 • Тақырыптың атауы Сағат саны
 • І тарау. Алғашқы функция және интеграл 13 сағ
 • ІІ тарау. Дәреже және түбір. Дәрежелік функция 23 сағ
 • ІІІ тарау. Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар 9 сағ
 • ІV тарау. Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер 19 сағ
 • V тарау. Теңдеулер және теңсіздіктер, теңдеулер және теңсіздіктер жүйелері 14 сағ
 • VІ тарау. Ықтималдық 6 сағ
 • 10-11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау 12 сағ