Б. О. Джолдошев а из Института автоматики и информационных технологий нан кр, г. Бишкек; «Cинтез кибернетических автоматических систем с использованием эталонной модели»

Главная страница
Контакты

    Главная страницаБ. О. Джолдошев а из Института автоматики и информационных технологий нан кр, г. Бишкек; «Cинтез кибернетических автоматических систем с использованием эталонной модели»

Скачать 28.25 Mb.


страница73/146
Дата08.01.2017
Размер28.25 Mb.

Скачать 28.25 Mb.

1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   146

Annotation


In this article of Korgan Sagynajuly Sholanov, Toleuhan Ermekuly Ermekov and Muratbek Iljasuly Arpabekov «Lagrange-Euler equipment using analysis the choose of manipulator dynamic» the system for serview mountain, and the robort for them, ECM - Computer help them to find the need reason for conture, and the discuess for dynamic of Lagrange-Euler system.
2-Секция: Экология және экономикалық технологиялар /

Экология и технологии экономического развития

  1. ИННОВАЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ИНДУСТРИЯЛДЫ ЭКОНОМИКА ДАМУЫНДАҒЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ


Дүйсенбек Азанұлы
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ аға оқытушысы

Кіріспе. «Инновация» туралы отандық және шетел әдебиеттерінде әр түрлі анықтама берілген. Инновация ұғымы қолданыста жай болғанымен, мағынасы күрделі. Өзінің эволюциялық дамуында инновация әр түрлі түсінікпен қалыптасты. И.В. Афонинаның пікірінше «әйгілі жүз жылдық метаморфозаны» ұсынған ғалым Джон А. Гобсонның еңбегін ерекше атап көрсеткен [1]. Құнның үш факторына, яғни «жер-еңбек-капиталға» төртінші фактор ретінде «өндірісті» қосып, «ұлғаймалы өндіріс саласы» деген терминді енгізген. Автор, экономиканың соңғы сферасы деп ондағы өндірілетін, игеріліп жатқан жаңа технологияны және капиталдан алынатын пайданы есептеді. Қазіргі кезде ақпараттық қоғамның қарқынды дамуы барысында «ақпарат» бесінші өндірісітік фактор болса, біздің ойымызша, ҒТП-тің қарқынды дамуы кезінде электрондық қызметтердің сымсыз байланыс жүйесінің рөлі экономикалық тиімділігі жағынан қызметтердің алдыңғы қатарынан көрінуде. Демек, қоғам дамуына сәйкес өндіріс факторларының маңызлыдығы артып отыр.

1725 жылы ағылшын экономисі Р. Кантильон кәсіпкердің тек қана стандартты жағдайда ғана емес, сонымен қатар тәуекел жағдайлар мен инновацияда дұрыс шешім қабылдау арқылы өндірістің нәтижесі мен соған сәйкес пайда табу қасиеттерімен ерекшеленеді деп есептеген [2]. Бұл біздің ойымызша, кәсіпкерліктің негізгі қасиеттерінің бірі деп санауға болады.

Қазіргі заманғы инновацияның негізін салушы Й. Шумпетер 1912 жылы өзінің «Экономикалық даму теориясы» атты еңбегінде ең бірінші болып «жаңашыл» және «жаңалық енгізу» деген түсініктерді қалыптастырған болатын, яғни жаңаша ұйымдастыру қабілетімен өнеркәсіптік күштерді біріктіру деп есептеген [3]. Й. Шумпетер «инновация табыстың негізгі көзі ретінде және ол өз кезегінде жаңа комбинациялардың орындалуы болып табылады»-деп жазған.

Белгілі ресей зерттеушілерінің бірі С.Д. Ильенкова инновацияны «...мол материалдық қамтамасыз етудің нәтижесі, жаңа техника мен технологияны капиталдандыра отырып, еңбек ресурстарын ұйымдастырудың жаңа түрі, ұйымдастыру мен басқаруды қоса есептегендегі талдау, жоспарлау әдістерін жаңарту, т.б.» деп қарастырған [4].

Отандық зерттеушілер инновацияны кең мағынада қарастырған. Ф.М. Днишев инновацияны «...белгілі бір саланың тиімділігін арттыру үшін еңбек өнімдері немесе жаңа құрал-жабдықтарды өндіру, тиімділігі жоғары технологиялар, тиімді энергия көздерін қалыптастыру, мүліктерді сақтайтын жаңа құралдар мен құрылғылар, еңбекті ұйымдасытру түрлерін жақсарту, қаржы және саудада қатынастары бойынша халықаралық ынтымақтастықты жетілдірудегі адам ой-өрісінің жетістіктерін пайдалану» деп түсіндірді [5]. Б.А. Кембаев, Ф.И. Ахметов, А.К. Тулебаев және В.П. Дзекунов инновацияны «...жаңашылдықты (новшества) әр түрлі сипатталағы – тауарлар мен қызметтерді жетілдіру немесе өндірісті тиімді ұйымдастыру үшін технологиялық, техникалық ұйымдастырушылық және басқа да жаңа әдістерді қолдану» деп тұжырымдаған. [6]. С.Б. Әбдіғаппаровтың айтуынша «инновация­ ғылыми-негізделген идеялардың басым субъектілерімен жаңа енгізулерді және өңдеулерді қамтитын мемлекеттік және нарықтық реттеу арқылы қоғамдық өмір деңгейін арттыруға бағытталған мақсаттарға жету үрдісі» – деп көрсеткен. Н.А. Барлыбаева өзінің «Қазақстаннның ұлттық инновациялық жүйесі: даму механизмі мен болашағы» атты еңбегінде нарықтағы табысқа жету инновациялық іс-әрекетке қатысушылардың ықпалымен жүзеге асады. Сонымен қатар «инновацияның өзі қалыптасу заңдылығына сай, «технологиялық қозғаушы күш» пен «нарықтық сұраныс қажеттілігінің» үйлесімінің нәтижесінде пайда болады» деп есептеген [7]. Келтірілген мәліметтердің басым көпшілігінде инновацияны қоғам өмірінің сапасын арттырумен бойланысты жаңа идея ретінде қарастырылған.

Инновация қызмет сипаты бойынша барлық салаларға әсер ете отырып, ҒТП-тің сатылап дамуы кезінде циклдық кезеңдер бойынша сол салалардың дамуына әсер етеді. Оның қоғамдық өмірде тұтыну кезінде нәтижелігі мен тиімділігі жағынан әр түрлі екенін көруге болады. Кейбір инновациялар жоғары нәтижелі және тиімді болса, ал кейбіреулері керісінше болады. Егер пайда болған жаңа идея нақты секторларда қолданылып, оның экономикалық тиіміділігі мен маңыздылығы кең көлемде дами түссе, бұл ауыл экономиксының дамуында мол мүмкіндік қалыптастырады деп санаймыз.

Инновацияның қоғам өміріндегі маңыздылығының артуына байланысты қазіргі кезде мағынасы кеңейіп, инновациялық жоба, инновациялық қызмет, инновациялық инфрақұрылым, инновациялық қор ұғымдары қолданысқа ене бастады.

Инновацияның маңыздылығын зерттеуші ғалымдардың еңбектерін қарастыратын болсақ: А. Садуакасов «...инновациялық тәжірибені өндіріске қолданбай тұрып бәсекеге қабілетті өнім алу мүмкін еместігін дамыған елдер ертерек түсініп, бар күштерін осы салаға жұмылдырып келеді. Осыған байланысты нарықтық экономика кезеңіндегі бәсекелестікті жетілдіруде инновация – өнімнің өзіндік құнын азайту, инвестициялар көлемін арттыру, өнім өндірушілердің имиджін қалыптастыру және жаңа рыноктарды бағындырудағы аса тиімді құралға айналуда» – деп көрсеткен [8].Р. Алшановтың еңбегінде инновациялық инфрақұрылымның маңыздылығы «...адам ресурстарын капиталдандыруға, қоғамдық капиталдың өнiмдiлiгiн өсiруге, зияткерлiктi қажетсiнетiн қызмет салаларында халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге бағытталған қажеттiлiктерді қанағаттандыруға мүмкіндік береді» – деп көрсеткен және оған: инновациялық бiлiм беру, бизнес-технологиялық кешендерге бiлiктi адам ресурстарын тарту, сондай-ақ технологиялар трансфертермен қамтамасыз ету саясатын жүргiзетін инфрақұрылымдық кешендерді жатқызған [9]. Бұл жерде автордың адам ресурстарының сапалық әлеуетін арттыруға бағытталған салаларға баса көңіл бөлгенін байқауға болады. Біз келтірілген пікірмен толық келісеміз. Себебі, қоғам дамуына сәйкес, адам қажеттіліктері арта түсуде. Осы қажеттіліктерге байланысты шикізат ресурстарына тәуелді емес балама экономика құру үшін ең алдымен оны дамытатын еңбек ресурстарының сапалық әлеуетін арттыратын әлеуметтік салаға баса назар аудару қажет деп есептейміз.

Жаһандану үдерісіне сәйкес, білім беру мен жаңа ақпараттық-технологиямен қамтамасыз ету, интернет және сымсыз байланыс жүйесін сапалы деңгейге көтере отырып, әлеуметтік инфрақұрылымның барлық элементтеріне ауыл тұғындарының толық қолжетімділігін қамтамасыз ету – еліміздің әлеумеметтік-экономикалық дамуына әсер етуші негізгі фактор болып табылады.

Отандық ғалымдар Кенжегозин, Қошанов, Әлиев, Сағадиевтердің еңбектерін негізге алатын болсақ, қай елдің болмасын өндіріс деңгейінің өсуі қазіргі замаға сай инфрақұрылымдардың қалыптасуы мен даму ерекшеліктеріне тәуелді деп түсіндіреді [10]. Инфрақұрылымның маңыздылығын қазіргі заманғы технологияны енгізуге және әлемдік нарықта бәсекені арттыруға мүмкіндік береді деп көрсете отырып, оған алдыңғы қатарлы дамыған көлік құралдарын, логистика және телекоммуникацияны жатқызды. Біздің ойымызша, бұл пікірде көбінесе өндірістік және материалдық инфрақұрылымдарға баса назар аударылған. Ал қазіргі кездегі инфрақұрылымның ерекшелігі ақпараттық қоғам мен интернет, компьютердің дамуымен маңызы болып отыр.

Инновацияның мәні мен маңыздылығын анықтау кезінде біз оның кез- келген сала дамуындағы ерекше маңызға ие екендігін көреміз.

Қорытындылай келе, инновацияның мәні мен индустриялдық қоғамдағы орнын келесідей сипаттауға болады.

1. Инновация жаңа негіздегі өнер табысы, қызмет түрлері мен шаруашылықты жүргізудің жаңа әдіс тәсілдері, заманауи талаптарға сәкес білім мен ғылымды дамытудың нәтижесінде пайда болатын өндірісті ұйымдастыру мен шоғырландыру, басқарудағы жаңашылдық, жоғары сападағы жаңа өнімдерді ұсыну.

2. Инновацияның қоғамдық өмірдегі маңыздылығы – кез-келген саланың табыстылығын қамтамасыз ету мақсатында пайда болған жаңа идеялардың нәтижесінен көрінеді. Сол себепті инновациялық тәжірибені өндіріске қолданбай тұрып бәсекеге қабілетті өнім алу мүмкін еместігі қазіргі кезде барлық елдерде анықталып отыр.

3. Қазіргі индустриялық қоғамда ғылым, білім және ақпараттық технология, интернет, компьютердің маңыздылығы артып, оны өндірісте кеңінен пайдалану өнім өндірушілердің имиджін қалыптастыру, өндірісті жаңа негізде дамытудың әр түрлі мүмкіндіктерін пайдалану, инвестициялар көлемін арттыру, жаңа рыноктарды бағындыру, өнімнің өзіндік құнының төмендеу және басқа да артықшылықтарымен сипатталатын аса тиімді құралға айналып отыр.

4. Инновациялық потенциалды бағалауда экономикалық инновациялық субъектілердің даму мүмкіндігін анықтайтын: интелектуалдық, қаржылық, ғылыми-техникалық, ақпараттық, институционалдық секілді сандық көрсеткіштері, ал инновациялық технологияларды енгізу деңгейі, сапа менеджмент жүйесін енгізу деңгейі секілді сапалық көрсеткіштеріне жаңа ұсынылымдардың қолданыс аясының кеңею деңгейі деген ұғымды қосу маңызды деп есептейміз. Себебі адам ресурстарының әлеуметтік жағдайын жақсартуда рухани, мәдени құндылықтарды арттыруда оның ауқымын кеңейту өте маңызды болып саналады.

5. Республикамыздың нақты секторларының ішіндегі дамуы әлсіз ауыл шаруашылығындағы ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік инфрақұрылымдық объектілер заманауи керекті құралдармен толығымен қамтамасыз етілмеген. Техникалық эксплуатациясы бойынша қажетті арнайы мамандандырылған құрылымдармен жарақтандыру, ақпараттар мен экономикалық жағынан тиімді электрондық өнімдермен қамтамасыз ету деңгейі төмен. Ауыл тұрғындарының өміршеңдік деңгейін арттыру мен ынталандыруда басқару мен ұйымдастырудың бұрынғы әдістерін қолдану тиімсіз. Сол себепті ауылдың әлеуметтік-экономикалық әлеуетін жедел арттыруда инновациялық негіздегі механизм керек.


Қорытынды. Келтірілген ұсыныстар еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайын арттып, Республикамыздың жедел экономикалық дамуындағы инновацияның маңызды екенін айқындайды. Бірақ, Қазақстан Республикасындағы ғылым мен инновацияның даму үрдістері бойынша мәселелер бар екендігі жасырын емес. Сол себепті ғылым мен білім, ақпараттық-технологиялар дәуіріндегі Республикамыздың ғылымы мен инновациясының даму жағдайы мен мәселелерін салыстырмалы түрде зерттеудің маңызы зор.
Әдебиеттер:

 1. Томпсон А.А., Стриклеид А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии. / Пер. с англ.; под ред. Л.Г.Зайцевой. – М.: 1998. – С.158

 2. Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. и др. Универсальный бизнес-словарь. – М.,1997. – 272 б.

 3. Токсобаева Б.А. Методологические подходы к качеству и конкурентоспособности продукции. // Реформа. – Бишкек, 2003. – №3. – С.70-72.

 4. Инновационный менеджмент: учебное пособие. / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ. – 1997. – 328 с.

 5. Днишев Ф.М. Особенности инновационного типа развития производительных сил // Известия МОН РК, НАН РК. Серия общественных наук. – 2002. – №2. – С.12-20.

 6. Кембаев Б.А., Ахметов Ф.И., Тулебаев А.К., Дзекунов В.П. Инновационная деятельность в Республике Казахстан: состояние и проблемы развития: аналитический обзор. – Алматы: КазГосИНТИ, 2002. –78 с.

 7. Барлыбаева Н.А. Национальная инновационная система Казахстана: перспективы и механизм развития. – Алматы, 2006. – 152 с.

 8. Садуакасов А. Инновация-бәсекеге қабілеттілік кепілі. // Егемен Қазақстан газеті. – 2008, 10-қазан.

 9. Алшанов Р. Жаңа экономика, инновация және бәсеке қабілеттілік // Егемен Қазақстан газеті. – 2006, 16-қыркүйек.

 10. Кенжегозин М.Б., Қошанов А.Қ., Әлиев О.Ж., Сағадиев К. Экономика Әлемдік классика: оқулық. – Алматы, 2006. – Т. 9. – 324 б.


Аннотация

В статье Дүйсенбек Азанұлы «Инновация, ее особая роль в индустриализации экономики» указана сущность инновации и важность развития реального сектора в Казахстане.Annotation

In this article of Dujsenbek Azanuly «Innovation, its special role in industrializations of the economy» The article stated the essence of innovation and the importance of the real sector in Kazakhstan.


УДК 656.1ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДВС
А.А. Баубек
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана
Введение. В настоящее время уменьшение загрязнения атмосферного воздуха токсичными веществами, выделяемыми промышленными предприятиями и автомобильным транспортом, является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на человека и окружающую среду. Материальный ущерб, вызываемый загрязнением воздуха, трудно оценить, однако даже по неполным данным он достаточно велик. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Без автомобиля в настоящее время немыслимо существование человечества. При интенсивной урбанизации и росте мегаполисов автомобильный транспорт стал самым неблагоприятным экологическим фактором в охране здоровья человека и природной среды в городе. Таким образом, автомобиль становится конкурентом человека за жизненное пространство.

За последние десятилетия человечество окончательно убедилось, что первым виновником загрязнения атмосферного воздуха – одного из основных источников жизни на нашей Планете, является детище научно-технического прогресса – автомобиль. Автомобиль, поглощая столь необходимый для протекания жизни кислород, вместе с тем интенсивно загрязняет воздушную среду токсичными компонентами, наносящими ощутимый вред всему живому и неживому. Вклад в загрязнение окружающей среды, в основном атмосферы составляет – 60-90%.


§ 1. Анализ загрязняющих факторов
Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение автомобиля, а 85% «летит на ветер». К тому же камеры сгорания автомобильного двигателя – это своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу.

Двигаясь со скоростью 80-90 км/ч в среднем автомобиль превращает в углекислоту столько же кислорода, сколько 300-350 человек. Но дело не только в углекислоте. Годовой выхлоп одного автомобиля – это 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и более 200 кг различных углеводородов. В этом наборе весьма коварна окись углерода. Из-за высокой токсичности её допустимая концентрация в атмосферном воздухе не должна превышать 1 мг/м3. Известны случаи трагической гибели людей, запускавших двигатели автомобилей при закрытых воротах гаража. В одноместном гараже смертельная концентрация окиси углерода возникает уже через 2-3 минуты после включения двигателя

Уровень загазованности магистралей и примагистральных территорий зависит от интенсивности движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. При интенсивности движения 500 транспортных единиц в час концентрация окиси углерода на открытой территории на расстоянии 30-40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и достигает нормы. Затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах. В итоге практически все жители города испытывают на себе вредное влияние загрязнённого воздуха.

В настоящее время идет борьба с автомобильной опасностью. Конструируются фильтры, разрабатываются новые виды горючего, содержащие меньше свинца Сокращением добавок и переход к бессвинцовому бензину создает ряд технических проблем. Итак, в перспективе можно устранить рассеивание свинца ДВС. Но останутся другие вредные компоненты – угарный газ, окислы азота, канцерогенный бенз(а)пирен и т.п.


Влияние концентрации вредных веществ на организм человека приводится в таблице 1:

Таблица 1.

Последствия и продолжительность воздействия

Содержание в воздухе, мг/м3

 

СО

SO2

NO2

Без заметного действия, несколько часов

115

65

15

Признаки легкого отравления или раздражение слизистых оболочек, через 2…4 ч

115-205

130

20

Возможно серьезное отравление, через 30 минут

230-3500

210-400

100

Опасно для жизни, при кратковременном воздействии

5700

1600

150

Международное сообщество, учитывая серьезность проблемы токсичности автомобилей, разработало ряд международных стандартов — Правил Европейской Экономической Комиссии  (ЕЭК) ООН по транспорту, регламентирующих нормы выбросов различных типов автомобилей (легковых, дизельных, работающих на бензине, дизельном топливе и т.д.) методы  газового анализа,  процедуру измерений, требования к техническим параметрам газоанализатора.
§ 2. Контролирующие мероприятия изнутри и извне
Сейчас в Казахстане действуют ГОСТы, принятые еще в 80-х годах прошлого столетия. В странах же Евросоюза еще в 1993 году был введен стандарт Евро-1, а с 2004 года действует стандарт Евро-4, с помощью которых они смогли решить проблему загрязнения окружающей среды. Подобный стандарт необходимо на Республиканском уровне разработать новый Национальный стандарт, регламентирующий нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу

В связи с актуальностью экологической проблемы крупных городов, во многих странах ведется работа по снижению токсичности автомобильных выхлопов. Рассматривается несколько направлений: создание новых модификаций бензина и искусственных моторных топлив, соответствующих более низкому уровню токсичности (Евро-1, Евро-2, Калифорнийский стандарт и т.д.). Объемы финансовых затрат на эти цели только в США исчисляются сотнями миллионов долларов. Для снижения токсичности выхлопных газов применяют каталитические дожигатели и фильтры, которые приводят к удорожанию автомобиля, но мало эффективны в условиях эксплуатации поддержанного автотранспорта. К коренному улучшению сложившейся в крупных городах экологической обстановки могло бы привести использование в автотранспортных системах водорода. Эффективность и особенность применения водорода в качестве моторного топлива подтверждена большим объемом экспериментальных исследований, в том числе непосредственно в условиях городской езды. Полученные результаты показывают возможность использования водорода в качестве моторного топлива, не требуя создания нового двигателя. Особенности процесса горения водорода (например, высокие скорость и температура пламени) корректируются незначительной конструктивной доработкой и регулировкой двигателя.

Водород может применяться как в чистом виде, так и в смеси с углеводородным топливом. Благодаря его высокой физико-химической активности небольшая (5-10% масс.) добавка водорода к бензину позволяет снизить токсичность выхлопных газов на 65-75%.

Выброс вредных веществ при сгорании различных топлив:Таблица 2.

Виды топлива

Выброс вредных веществ, г/км

CO

CH

NOx

Бензин

42

8,5

9,1

Сжиженный нефтяной газ

19

4,8

8,7

Сжатый природный газ

8,5

4,5

8,5

Бензин в смеси с водородом

3

2,8

4,55

Метанол

28

4,6

4,4

Метанол в смеси с бензином

32

5,4

7,6

Метанол в смеси с синтез-газом (H2+CO)

5

2,5

3,5

Cинтез-газ (H2+CO)

0

0,4

2,3

Водород

0

0

2,5

ЕВРО-4

2,72

0,93

-

Как следует из таблицы, из широкого перечня моторных топлив смесь бензина с водородом близко соответствует европейскому стандарту ЕВРО-4. При этом расход бензина снижается на 30-40%. Наиболее низкое содержание NОх в продуктах сгорания наблюдается при нагрузках менее 50% максимальной мощности, т.е. при рабочих параметрах двигателя, представляющих наибольший интерес для условий городской эксплуатации автомобилей.

В качестве сырья водород потребляется в больших объемах (порядка сотни миллионов тонн в год) в химической (для производства метанола, аммиака), нефтехимической (для гидроочистки, гидрокрекинга, каталитического риформинга, нефтехимического синтеза, получения синтетического топлива) и других производствах.

Энергетические затраты на производство электролитического водорода и его последующего ожижения составили бы порядка 15 млрд. кВтч в год. В мировом масштабе (примерно 500 млн. единиц автотранспорта) это соответствовало бы примерно 30000 млрд. кВтч в год. В то время, как мировая выработка электроэнергии составляет примерно 15000 млрд. кВт•ч. Из указанного примера следует, что широкомасштабное применение водородного топлива в автотранспорте (если не идти по пути использования для его получения углеводородного сырья), на сегодняшний день, пока не найдены неограниченные и дешевые источники энергии, лишено реальности.

И газовые, и бензиновые автомобили выбрасывают в атмосферу одинаковое количество углеводородов. Для здоровья человека опасны не сами углеводороды, а продукты их окисления. Двигатель, работающий на бензине, выбрасывает сравнительно легко окисляющиеся вещества – этил и этилен, а газовый двигатель – метан, который из всех предельных углеводородов наиболее устойчив к окислению. Поэтому углеводородный выброс газового автомобиля менее опасен. Газ как моторное топливо не только не уступает бензину, но и превосходит его по своим свойствам.

Двигатель внутреннего сгорания работает на смеси воздуха и распыленного топлива. Для воспламенения смеси нужна определенная концентрация топлива. Газ, в сравнении с бензином, горит при меньших концентрациях, т.е. при более «бедных» смесях. В случае повышения концентрации газа и обогащения смеси можно добиться увеличения мощности двигателя. Обедняя смесь, наоборот, можно понизить мощность. Возникает возможность изменением состава смеси регулировать мощность двигателя: газ как топливо значительно «послушнее» бензина.

Эксплуатация показала, что автомобили на газе более выносливы – в полтора-два раза дольше работают без ремонта. При сгорании газа образуется меньше твердых частиц и золы, вызывающих повышенный износ цилиндров и поршней двигателя. Кроме того, масляная пленка дольше держится на металлических поверхностях – ее не смывает жидкое топливо, и, наконец, газ практически не вызывает коррозию металла. Несмотря на многочисленные достоинства, закрывать заправочные станции и выбрасывать бензиновые канистры еще рано.

Пропан-бутан – синтетическое топливо. Его получают из нефти и сконденсированных нефтяных попутных газов. Чтобы эта смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят под давлением в 1,6 МПа (16 атмосфер). Газобаллонная аппаратура для сжиженного пропан бутана несколько проще. Процесс заправки машин на газонаполнительных станциях несложен и очень похож на заправку бензином.

По своим свойствам сжиженный пропан-бутан почти не отличается от сжатого природного газа. То же высокое октановое число, те же неплохие экологические и эксплуатационные показатели. Есть у сжиженного пропан бутана и преимущество перед метаном – 225 литров этого горючего хватает на пробег около 500 километров, а метана, помещающегося в восьми баллонах – на вдвое меньший. На сжиженном газе работает вдвое меньше машин, чем на сжатом и вот почему. Пропан-бутана получают в 20...25 раз меньше, чем добывают природного газа.

Сжиженный нефтяной газ (СНГ) обладает всеми качествами полноценного топлива для ДВС. Во всем мире газ признан как дешевое, экологически чистое топливо, по многим свойствам превосходящее бензин. Немаловажно, что использование СНГ не требует изменения конструкции автомобиля, оставляя возможность использования как бензина, так и горючего газа в качестве топлива. Сжиженный нефтяной газ обладает некоторыми физико-химическими свойствами, которые необходимо учитывать для достижения максимального экономического и эксплуатационного эффекта.

Нефтяной газ представляет собой смесь пропана, бутана и незначительного количества (около 1%) непредельных углеводородов. Фактически на автомобильные газонаполнительные станции поступают две марки газа, регламентируемые соответствующими ГОСТами: зимняя (85-95% пропана) и летняя (45-55% пропана). Такое сочетание учитывает свойства СНГ в зависимости от окружающей температуры и позволяет круглый год эксплуатировать автомобиль на газе.

ДВС, работающие на газовом топливе, начали разрабатываться гораздо раньше бензиновых и дизельных, однако широкое применение в автомобильной сфере они стали находить только в последние годы. Прогресс инженерной мысли и, соответственно, появление высокотехнологичного газобаллонного оборудования вызвали всплеск популярности газового топлива. Этой популярности способствует также тот факт, что перевод двигателя на газ не исключает возможность его эксплуатации на бензине – получается "два в одном". Причем переключение двигателя с одного вида топлива на другое происходит движением руки прямо в салоне машины.

Применение водорода в ДВС с принудительным зажигания топливовоздушной смеси интересно также в связи с отсутствием в его составе молекулы углерода. По своей массовой энергоемкости водород превосходит углеводородные топлива в 2,5-3 раза, спирты – в 5-6 раз, а аммиак – 7 раз. При этом водород – абсолютно нетоксичный газ. Работа ДВС на водороде устойчива при крайних бедных смесях – до α = 6. Это позволяет снизить выбросы оксидов азота до нуля.

Заключение. Однако применение чистого водорода в ДВС дорогостоящее мероприятие, поэтому в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева активно проводится научно-исследовательская работа по созданию углеводородного топлива с содержанием активного свободного водорода. Бензин с присутствием водорода, как показано в таблице 2, существенно улучшит экологические характеристики ДВС, что существенно приблизит к требованиям ЕВРО-4. В частности, решение этой проблемы существенно улучшит экологическую обстановку особенно в крупных городах РК.


Литература:
1. Якубовский Ю. Автомобильный транспорт и защита окружаюшей среды: Пер. с пол. – М: Транспорт, 1979. – 198 с.

2. Кульчицкий А.Р. Токсичность автомобильных и тракторных двигателей: Учебн. пос. для высшей школы. – М.: Академический проект, 2004. – 400 с.


Аңдатпа

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Тасымал жүйелері кафедраының доценті Асқар Апошұлы Баубектің «ІЖҚ экологиялық мәселелері» атты баяндамасы іштен жану қозғағыштарының экологиялық көрсеткіштерін жақсарту мәселелерін жағар-жанармайдың физика-химиялық сипаттарын зерттеу және де бақылау-қадағалау шаралары есесінен шешу ұсынылады.


Annotation

The report of Askar Aposhuly Baubek «Environmental problems Internal combustion engines – ICE» is devoted improvement of ecological indicators ДВС at the expense of improvement of physical and chemical properties of fuel and attraction of supervising actions.

УДК 636.2.033

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ

СЕТИ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК В КАЗАХСТАНЕ
Г.С. Бейсембай (Исаева), К.У. Медеубеков
Казахский Национальный аграрный университет, г. Алматы, пр. Абая, 8.

E-mail: crownastana@mail.ru


Введение. Компанией Crown Central Asia совместно с учеными Казахского Национального аграрного университета в рамках государственной программы по созданию сети откормочных площадок реализуется проект – Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой на 8640 голов молодняка КРС мясного направления продуктивности для производства конкурентоспособной экспортоориенти-рованной «мраморной» говядины.

Реализация данного проекта полностью соответствует ориентирам и задачам, вытекающим из Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу «Новый Казахстан в новом мире», поставленных перед аграриями страны. В нем, в частности, отмечено, что «…в области аграрной политики правительство должно реализовать программы устойчивого развития аграрного комплекса за счет роста производительности и доходности его отраслей, развития национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции». В соответствии с перечнем мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений на 2005-2007 гг., утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан № 319 от 20 апреля 2007 года, началась реализация инвестиционных проектов по организации современных откормочных площадок с развитой инфраструктурой для производства мяса в соответствии с международными стандартами.

Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой в Западно-Казахстанской области отвечает инициативе Президента страны, высказанной в интервью представителям СМИ от 9 апреля 2007 г., о том, что «… мы можем создавать прорывные технологии и в такой отрасли, как производство мяса. Казахстанские крупные комплексы производят самое экологически чистое мясо в мире… Это большое поле для подъема стоимости сельхозпродукции и повышения ее конкурентоспособности».

Данный проект был включен в Программу «30 корпоративных лидеров Казахстана».

Предлагаемая компанией Crown Central Asia модель откормочной площадки с развитой инфраструктурой представляет собой специализированное предприятие по доращиванию и откорму молодняка казахской белоголовой породы мясного направления продуктивности до достижения 450-500 кг живой массы в 18-месячном возрасте.

Откормочная площадка с развитой инфраструктурой включает совокупность технологически взаимосвязанных средств (зданий, сооружений, оборудования и т.д.) основного и вспомогательного назначения. Предназначена для осуществления поточного ритмичного выпуска максимального объема стандартной конечной или промежуточной животноводческой продукции на основе комплексной механизации, применения индустриальных технологий и передовых форм организации производства и труда.

Создается откормочной площадки с развитой инфраструктурой на земельных угодьях ТОО «Crown Батыс» в п. Янайкино Зеленовского района Западно-Казахстанской области.

Планируется производство говядины с двухэтапным поточным технологическим циклом – доращивание и откорм. При этом содержание и кормление молодняка КРС будет производиться по североамериканской технологии «холодного» откорма, предложенной специалистами американской компании «Agricultural Engineering Association».

В рамках проекта поставлено новейшее импортное оборудование, транспортные средства и механизмы для откормочной площадки с развитой инфраструктурой. Компанией Crown Central Asia предложены новейшие достижения технического прогресса в области кормопроизводства и кормления животных. Создание комбикормового завода фирмы Big Dutchman (Германия) и хранилищ для зернового сырья корпорации Scafco (США) позволит обеспечить повышение интенсивности кормления животных. Создается убойный цех по первичной переработке КРС с оборудованием для убоя и разделки туш – Meat Processing System (Нидерланды), холодильными камерами – Bitzer (Германия), установкой для первичной переработки отходов – Mavitec (Нидерланды), локальной системой очистки сточных вод – AQUA-MPS (Нидерланды). Планируется реализация 80% мяса в охлажденном и 20% в замороженном виде на внутреннем и мировом рынках.

Предусматривается комплексное доращивание и откорм 8640 голов молодняка КРС специализированных мясных пород. Через каждые 13-14 дней завозятся бычки 8 месячного возраста партиями по 360 голов из расчета 180 телят в день в течение двух дней. Закуп бычков осуществляется круглогодично у сельхозпредприятий, крестьянских и фермерских хозяйств, частников при достижении в 8 месячном возрасте живого веса одной головы не менее 180 кг. Всех бычков до завоза тщательно осматривает ветеринарный персонал, клинически исследуя их, подвергая санитарной обработке. Из этого количества животных формируют производственные группы по 360 голов в каждой, которые сохраняются на протяжении всего процесса доращивания и откорма. Телята каждой группы содержатся в одном помещении на одинаковом кормовом рационе.

Доращивание и откорм производственной группы продолжаются 300 дней. Период доращивания, на протяжении которого происходит подготовка телят к интенсивному периоду откорма, продолжается 120 дней с 8 месячного до годовалого возраста. Период откорма бычков длится 180 дней с 12 по 18 месяцев.

Каждые 13-14 дней по окончании откорма молодняк взвешивается. Бычки с живым весом 450-500 кг, достигшие убойной кондиции, направляются в убойный цех партиями по 117 голов (с учетом возможной выбраковки в процессе выращивания и откорма) в день в течение трех дней.

Для этого предусмотрена комплектация европейским высокотехно-логичным оборудованием линии убоя скота производительностью 10-15 голов в час или 80-120голов в день при односменном 8-часовом режиме работы.

Туши после ветосмотра будут направляться на первичное охлаждение, затем замораживание и хранение.

В дни, когда забой не предусмотрен, планируется проводить разделку мяса в цехе разделки производительностью до 80 полутуш или 160 четвертин в день.

Годовой выпуск продукции (говядины) представлен в таблице 1.


Таблица 1. Годовой выход продукции (говядины)


№№ п/п

Показатели

Единица измерения

Периоды

Всего

доращивание

выращива­ние

откорм


1

Возраст молодняка при поступлении на площадку

дней

240

-

240

2

Живой вес при поступлении

кг

180

-

180

3

Продолжительность выращивания и откорма

дней

120

180

300

4

Среднесуточный привес

г

800

1000
5

Привес одной головы за период доращивания и откорма

кг

120

150

270

6

Живая масса одной головы при снятии с откорма

кг

-

450

450

7

Годовая численность поступающего скота

голов

8640

-

8640

8

Количество сдаваемого скота за год

голов

-

8640

8640

9

Общая живая масса скота

т3888,0

10

Общая масса реализованного мяса-говядины

т2073,6

Кормление молодняка каждой производственной группы протекает дифференцированно по периодам: в период доращивания телята получают комбикорм и клеверное, хорошо приготовленное и сохраненное сено. В период откорма проектируется концентратно-сенажный, концентратно-силосный или концентратно-сенной тип кормления в зависимости от хозяйственных условий.

Также нами учтено, что при беспривязном содержании очень важно, чтобы хозяйство было обеспечено подстилкой, силосом и грубыми кормами. Также была рассчитана не только общая потребность в кормах, но и потребность в переваримом протеине, минеральных веществах и витаминах.

Намечается комбикорм производить на собственном комбикормовом заводе, производство грубых, сочных и других кормов осуществлять непосредственно в хозяйстве, отходы пищевой промышленности, например, послеспиртовую барду приобретать у местных предприятий.

Нормальная плодотворная работа комплекса полностью зависит от бесперебойной и своевременной доставки молодняка равномерными партиями. В настоящее время ТОО «Crown Батыс» имеет ряд договоров намерения на покупку необходимого количества молодняка казахской белоголовой породы у племенных хозяйств Западно-Казахстанской области и помесного молодняка мясного направления продуктивности в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у населения.

Чтобы избежать влияния сезонности ежегодных массовых отелов в феврале-апреле на бесперебойность закупа и повышения чистопородности мясного скота, нами предусматривается проводить определенные зоотехнические и ветеринарные мероприятия с хозяйствами поставщиками телят по изменению сроков отела путем применения новейших методов искусственного осеменения и ветеринарных препаратов. Планируется сориентировать близлежащие хозяйства и частные подворья на регулярные календарные поставки телят для откормочной площадки путем регулирования цен на живой скот.

Предусматривается внедрение прогрессивных североамериканских или канадских технологий так называемого «холодного» откорма. При такой технологии содержание животных беспривязное в загонах.

Биологическая особенность специализированных мясных пород – способность к началу зимы откладывать равномерный слой подкожного жира и обрастать длинным плотным волосяным покровом, предохраняющим организм от переохлаждения – позволяет содержать молодняк в любую погоду не в капитальных помещениях, а в загонах под навесами на глубокой несменяемой подстилке.

Такую систему круглогодичного содержания применяют в мясном скотоводстве США, Канады и Великобритании. Эта система позволяет изменить принципы капиталовложений во все технологические циклы мясного скотоводства.

Размеры дохода, который может дать откормочная площадка, зависят в первую очередь от условий окружающей среды, от цен на корма, разных некормовых затрат, годовых затрат на эксплуатацию построек, которые, в свою очередь, определяются нормой процента, накладными расходами, амортизационными отчислениями, сроком службы оборудования.

Так, постройки, требующие значительных капиталовложений и дорогостоящих стройматериалов, в мясном скотоводстве этих стран не используются, поскольку это невыгодно. Доход от мясного скотоводства не может оправдать слишком большие денежные затраты в сооружение капитальных помещений. Кроме того, увеличиваются случаи заболеваний пневмонией и расстройством пищеварения при содержании скота в капитальных сооружениях и требует дополнительных затрат на контроль параметров микроклимата и санитарную чистку помещений.

Проектирование грунтовой откормочной площадки с загонами для животных под навесом осуществлено специалистами американской компании «Agricultural Engineering Association» совместно с казахстанскими специалистами «Стройинформ-2».

Для молодняка на доращивании и откорме, которых содержат без выгулов, и, следовательно, влияние среды на стоимость их приростов очень велико, нами предлагается дешевый и удобный способ круглогодового беспривязного стойлового содержания мясного скота на откорме.

Было предложено построить площадки для доращивания и откорма полуоткрытого типа. Идея заключалась в создании легких конструкций помещения для доращивания и откорма со свободным доступом в выгульные дворы.

Загоны представляют собой отдельно огороженную территорию для содержания групп скота численностью 360 голов. В глубине загонов с северной стороны – навесы из легких конструкций. В свою очередь каждый загон делился на 6 секций легко разбираемыми перегородками из доступных материалов. Вместимость каждой секции – 60 голов КРС.

С целью экономии строительных материалов предложено объединение 10-11 секций под один трехстенный навес. Таким образом, для зоны откорма предусмотрено создание 8 навесов – по два навеса в четыре ряда. Общее число секций – 84. Общая вместимость – 5040 голов молодняка КРС на откорме.

Для зоны доращивания предложено разделить каждый навес на 15 секций, расположить четыре навеса – по два навеса в два ряда. Общее число секций – 60. Общая вместимость – 3600 голов молодняка КРС на доращивании.

Навесы внутри с северной стороны оборудуются кормушками со специальным проездом шириной до 2,5 м для проезда кормораздатчика. Поилки оригинальной конструкции не требуют подогрева воды для животных в зимнее время, поплавковая система поилок позволяет сохранять температуру поступающей воды 10-120С для уменьшения энергетических затрат животными на обогрев тела. Животные имеют свободный доступ в выгульные дворы

Каждая секция представляет собой отдельно огороженный загон с грунтовой площадкой, используемой для выгула молодняка и специально сформированными на ней холмами для отдыха животных. Площадь под навесом и грунтовой площадки рассчитана специально для 60 голов каждой группы животных – на доращивании и откорме в соответствии с международными нормами.

Таким образом, единицей исчисления при составлении технологической карты производства говядины будет партия в 60 голов молодняка, что удобно для контроля оборотности стада при переводе животных одной группы из одного периода в следующий и направлении на убой.

Уборка навоза трактором, подстилка постоянная. Около кормушек шириной 3-4,5 м предусмотрен бетонный пол. Остальная часть загона будет иметь земляное покрытие и подстилку. Постоянная подстилка позволит накапливать навоз и убирать его 2 раза в год (до весеннего сева и после осенней уборки урожая). Для содержания мясного скота используются кормушки и поилки простой конструкции. Вода будет в постоянном доступе. Для обеспечения скота водой будут использованы поилки без электроподогрева воды, обеспечивающие сохранение температуры 10-120С из незамерзающих и непересыхающих водных источников.

Приготовление горячей воды на комплексе для технологических нужд осуществляется децентрализованно с применением электроводонагрева-телей (менее 40 кВт). Температура воды для дезинфекции – не ниже 70 °С при помощи электроводонагревателей. Расход воды нормирован согласно паспортным данным машин, применяемых для дезинфекции, но не более 1 литра на 1 кв.м. Достаточную защиту от ветра обеспечивают доступ к лесу, оврагам или специально сооруженные ветроломы.

Структура рационов (в процентах по питательности) и общая потребность в кормах: период доращивания: комбикорм – 45, сенаж и силос – 55 (требуется кормов в расчете на 1 голову 1162 к.ед.); период откорма: комбикорм – 50, сенаж и силос – 50 (требуется кормов в расчете на 1 голову 1800 к.ед.)

Приготовление полнорационных кормовых смесей будет производиться в кормоцехах. Хранение сенажа и силоса – в башнях; грубых кормов – под навесами и на площадках; комбикорма – в складах и расходных бункерах. Раздача кормов в зданиях мобильными средствами.

На данном комплексе при выращивании и откорме животных должна обеспечиваться следующая сохранность поголовья (в %) не менее:


 • молодняк от 6 до 19 месяцев – 97,

 • молодняк от 19 до 27 месяцев – 99.

Также предусмотрены загоны (расколы) для обработки больных животных, а также для текущих зоотехнических и ветеринарных мероприятий (татуировка, обработка против насекомых, вакцинация, обезроживание, кастрация, дегельминтизация). Небольшие загоны-ловушки для нескольких животных устраиваются из расчета, что животное могут загнать 1 или 2 человека, или оно само туда заходит. Вдоль изгороди будут сделаны прогоны шириной 6 м к загонам, оборудованным станками для фиксации животных.

Для хранения сена нами предусмотрены простые навесы. Для сохранения качества стога и скирды сена следует укрывать от дождя. Тонна заскирдованного сена занимает 8,5-11,2 м3. Таким образом, количество сена на 1 голову КРС на зиму занимает 17-22,4 м3.

В 90-е годы в бывшем Советском Союзе А.В. Черекаевым с целью улучшения возможности содержания животных казахской белоголовой породы в стойловый период под навесами в племзаводе «Анкатинский» Уральской области Казахстана в производственных условиях была изучена эффективность содержания коров вне помещений под навесами, а также в скотном дворе беспривязным методом и на привязи.

Навес был трехстенный высотой 2,2 м, длиной 52 м, шириной 4 м. Фасадная часть была обращена на северо-восток, в сторону господствующих в зимнее время ветров. Противоположную часть оставили открытой. Часть фасадной стены длиной 37 м выполнили из деревянных щитов с щелевыми промежутками между досками от крыши до основания (щель – 1-1,5 см). остальные 15 м соорудили из сплошных, ветронепродуваемых щитов. Эффективность щелевых затишей подтвердил тот факт, что щелевая секция продувалась ветром, а это препятствовало отложению снега в течение всей зимы.

Средняя температура воздуха в период испытаний была -22 0С. В течение 12 дней ночные морозы доходили до -41 0С, 28 дней было -32 0С.

Температура под навесом на высоте 1 м от поверхности подстилки колебалась от -10 0С (в ветреную погоду) до 0 0С (в тихие дни). В помещении в течение всей зимы была плюсовая температура, однако влажность воздуха держалась на уровне 80-84% и доходила в отдельные дни до 90%.

Животные под навесом имели среднюю упитанность, тогда как их аналоги, содержавшиеся в помещениях, имели нижесреднюю упитанность. Величина прироста у животных под навесом была в 2-3 раза выше. Они значительно лучше поедали солому, в среднем потребляя в сутки 12 кг. Их туловище, уши и вымя обросли густым волосом, длина которого по линии двенадцатого ребра достигала 16-18 см. Содержание под навесами повысило производительность труда на 64% по сравнению с беспривязным содержанием в помещениях и в 2,8 раза – на привязи.

Опыты, проведенные А.В. Черекаевым, доказали эффективность использования ветронепродуваемых навесов, несмотря на их кажущуюся простоту. Он рекомендует использовать навесы и защитное помещение для содержания мясных коров на примере Костромской области.

Так, важным элементом навеса является крыша. Если крыша плоская, то теплый воздух поднимается к ней от подстилки и тела животных, «Выскальзывает» наружу. Поэтому крыша должна иметь «козырек», который способствует образованию под ней массы теплого воздуха, посылающего тепло на животное.

При содержании скота под навесами большое внимание уделяют устройству логова для животных. Его создают до наступления морозов из толстого 40-50 см слоя измельченной соломы. Для того, чтобы логово было теплыи, оно должно «загореться». Для этого еще в теплое время года под навес загоняют животных для уплотнения и смачивания подстилки, в толще которой начинаются биологические процессы с выделением тепла. Зимой подстилку добавляют из расчета 1 кг на голову в сутки.

Молодняку на период распутицы сооружают у кормушек твердое покрытие площадью 4,6 м2 на одного теленка, 7-7,5 м2 для животных старших возрастов. Без этого у кормушек образуются глубокие ямы, наполненные жидкой грязью.

В загонах формируют высокие кучи (курганы) из земли и навоза, которые служат местом отдыха в период весенней распутицы, т.к. такие участки освобождаются от снега и подсыхают быстрее остальной территории.Заключение. Таким образом, реализация данного проекта является одним их шагов по выполнению Государственной программы по созданию сети откормочных площадок с целью обеспечения внутреннего рынка мясом-говядиной и субпродуктами и выхода на мировые рынки, экспортируя высоко-качественную экологически чистую «мраморную» говядину. Создание высокотехнологичного производства говядины в Западном Казахстане будет способствовать решению вопросов продовольственной безопасности республики.

Литература:

 1. Миниш Г., Фокс Д. Производство говядины в США: Мясное скотоводство. – М.:Агропромиздат, 1986. – 198 с.

 2. Beef Feedlot Systems Manual. Университет штата Айовы, 2007. – 51 с.

 3. Beef Cattle Handbook. Издание Комитета по мясному скотоводству, 2005. – 212 с.

 4. Feedlot Design Guide. Издание Ассоциации инженеров сельского хозяйства, 2007. – 45 с.

 5. Planning Cattle Feedlots. Университет штата Канзас, 2007. – 55 с.

 6. Черекаев А.А., Черекаева И.А. Технология специализированного мясного скотоводства. – 2 изд.перер.доп. – М.: Агропромиздат, 1988. – 271 с.Аңдатпа

Гульмира Сұлтанбайқызы Бейсембай (Исаева) пен Қыйлыбай Үсенұлы Медеубековтің «Қазақстандағы бордақылайтын алаңдар желiсiн жасаудың бағдарламасы шеңберiнде елдегі азық-түлiк қауiпсiздiгi мәселесін шешу» атты мақаласында Қазақтың ақбас сиырларының таналарын бордақылауға арналған Батыс Қазақстан облысы Зеленов ауданы Янайкино ауылындағы алаңның жобалық қуаты 8640 мал басына тең желісін ұйымдастыру:

1 кезең – 8 айдан 12 айға дейін 3600 бас бұзауды қарқынды өсіру;

2 кезең – 12-18 ай аралығындағы 5040 бас таналарды бордақылау.

Американың солтүстік аймақтарында кеңінен таралған, болашағы зор «суық» бордақылау технологиясын ендіру.


Annotation

In the article of Gulmira Syltanbaikuzu Beisembay (Isaeva), Kiylubay Usenovich Medeubekov «The solution of food safety problems within the organizing of a network of feedlots in Kazakhstan» The experience of creating of feedlot with capacity 8640 heads of Kazakh white-faced cattle breed at Western Kazakhstan, Zelenov district, v.Yanaikino:

1 – from 8 to 12 months age – growing of 3600 heads of calves

2 – from 1 year to 1.5 year age – feeding of 5040 heads of feeders

The using of north-american technology of “cold” feeding.


Каталог: repository -> repository2012
repository2012 -> Современные тенденции развития иноязычного образования в высшей школе
repository2012 -> Эвристическое и содержательное
repository2012 -> Общие проблемы образования
repository2012 -> Урок русского языка в 6 классе г. Р. Булегенова ( школа-лицей №15 им. Д. И. Менделеева, г. Шымкент, Казахстан ) Тема : Спряжение глаголов
repository2012 -> Вестник ену им. Л. Н. Гумилев а №1 (80) • 2011
repository2012 -> Қазақстан республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі
repository2012 -> Преподавание языковых дисциплин в школе и вузе
repository2012 -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   146

 • 2-Секция: Экология және экономикалық технологиялар / Экология и технологии экономического развития
 • ИННОВАЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ИНДУСТРИЯЛДЫ ЭКОНОМИКА ДАМУЫНДАҒЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ Дүйсенбек Азанұлы
 • Аннотация
 • Annotation
 • § 1. Анализ загрязняющих факторов
 • Последствия и продолжительность воздействия Содержание в воздухе, мг/м 3
 • § 2. Контролирующие мероприятия изнутри и извне
 • Таблица 2. Виды топлива
 • А ңдатпа
 • РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ СЕТИ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК В КАЗАХСТАНЕ Г.С.
 • Бейсембай ( Исаева ) , К.У.
 • Crown Central Asia
 • Agricultural Engineering Association
 • Scafco
 • System
 • Қазақстандағы бордақылайтын алаңдар желiсiн жасаудың бағдарламасы шеңберiнде елдегі азық-түлiк қауiпсiздiгi мәселесін шешу