Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясы

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясыстраница6/8
Дата04.11.2017
Размер1,12 Mb.


1   2   3   4   5   6   7   8

515 Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар

CuSO4+ H2О+ SO2

516 Темір хлормен әрекеттескенде мына қасиетті көрсетеді

тотықсыздандырғыш

517 2 моль темірдің зат мөлшеріндегі атом саны

12,04·1024

518 Темір ... периодта орналасқан

3

519 Fe3+- ионының электрондық конфигурациясы... 3d5

520 1,6 г мыс (II) сульфаты бар ерітіндімен әрекеттескен темір тақташадан ерітіндіге өткен темір атомдарының саны

6,02·10²¹

521 Mn (II) оксидінің формуласы:

MnО

522 Мыстың негіздік карбонаты (CuОН)2СО3 ыдырағанда түзілетін заттар:2CuО+ H2О+ СО2

523 32г мыс ұнтағы 11,2л оттек (қ.ж) бар ыдыста қатты қыздырылды. Түзілген оксидтің массасы:40г

524 Өзгерістер тізбегіндегі тұнба түзілетін реакцияларСuОСuCl2Cu (ОН)2СuSO4Cu3(PO4)2

2,4


525 Мыстың массалық үлесі көп қосылыс

Cu2O


526 Аg- химиялық таңбасының оқылуы

аргентум


527 0,1моль темір 75г 20%-тті мыс(II) сульфаты ерітіндісімен әрекетескенде түзілетін мыстың массасы

6

528 Массасы 16г мыс (ІІ)оксидінің ұнтағы сутекпен толық тотықсыздандырылды.Түзілген мыстың массасы12,8

529 Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар

Mn , Tc , Re,V, Mo

530 Табиғатта бос күйінде кездесетін металл

алтын

531 Тізбектегі «А» затыCu→ CuSO4→ Cu (ОН)2→А→Сu

Тізбегіндегі А заты

CuO

532 Органикалық химия-...Көмірсутектер мен олардың туындылары

533 «Органикалық химия» деген атауды ұсынған ғалым...

И.Берцелиус

534 Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының негізін қалаған ғалым...

А.Бутлеров

535 Изомерия дегеніміз- ... заттар

Молекулаларының құрамы бірдей, бірақ химиялық құрылыстары әр түрлі

536 Органикалық қосылыстар... үлкен топқа бөлінеді

2

537 Көмірсутектер – құрамына тек қана ... элемент кіретін органикалық қосылыстар2

538 Құрамында 14 сутегі атомы бар қаныққан көмірсутегінің изомерінің саны

5

539 Химиялық өзгерістер нәтижесінде түзілетін Х заты:CH4→X→C2H6→CO2

хлорметан

540Қосылыстардың жалпы формуласы СпН2п+2

алкандар


541 Органикалық қосылыстардағы көміртек атомының арасындағы химиялық байланысының түрі...

ковалентті полюссіз

542 Қалыпты жағдайда 6л оттегінің массасы 6л метанның массасынан ауыр

2 есе


543 Сутекті байланыс

көмірқышқыл газының молекулалары арасында пайда болады

544 Радикал:

C2H5


545 Глюкоза құрамы бойынша

әрі көп атомды спирт, әрі альдегид

546 Метандағы көміртектің массалық үлесі:

75%


547 «Батпақ газы» деп аталатын алкан

метан


548 Көмірсутектердің табиғи көздері қатарына жатпайды

гранит


549 Алкандар қатарына жататын көмірсутек

С10Н22


550 Құрамында 20 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектің молярлық массасы:

128 г/моль

551 Молярлық массасы 100 г/моль қаныққан көмірсутегінің формуласы:

1   2   3   4   5   6   7   8